ترجمه Tenebrous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (suoirbenet=) تاريك‌ وتيره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تاريكي‌اور , در فارسی : ظ‌لماني‌

Tenebrous به چه معناست و Tenebrous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tenebrous

(suoirbenet=) تاريك‌ وتيره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (suoirbenet=) تاريك‌ وتيره‌, ترجمه (suoirbenet=) تاريك‌ وتيره‌, کلمات شبیه (suoirbenet=) تاريك‌ وتيره‌ , تاريكي‌اور به لاتین , ظ‌لماني‌ به لاتین
دانلود فایل ها