ترجمه Tenruial در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ بتصدي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تصرفي‌ , در فارسی : اجاره‌ , به فارسی : وابسته‌بمدت‌ تصرف‌ يا

Tenruial به چه معناست و Tenruial یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tenruial

وابسته‌ بتصدي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ بتصدي‌, ترجمه وابسته‌ بتصدي‌, کلمات شبیه وابسته‌ بتصدي‌ , تصرفي‌ به لاتین , اجاره‌ به لاتین , وابسته‌بمدت‌ تصرف‌ يا خارجی
دانلود فایل ها