ترجمه Tense در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تصريف‌ زمان‌ فعل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سفت‌ , در فارسی : سخت‌ , به فارسی : ناراحت‌ , سایر ترجمه ها : وخيم‌ وخيم‌ شدن‌

Tense به چه معناست و Tense یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tense

تصريف‌ زمان‌ فعل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تصريف‌ زمان‌ فعل‌, ترجمه تصريف‌ زمان‌ فعل‌, کلمات شبیه تصريف‌ زمان‌ فعل‌ , سفت‌ به لاتین , سخت‌ به لاتین , ناراحت‌ خارجی , وخيم‌ در زبان , وخيم‌ شدن‌انگلیسی




دانلود فایل ها