ترجمه Tensiometer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (retemosnet می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : retemisnet) كشش‌ سنج‌ , در فارسی : الت‌ سنجش‌ نيروي‌

Tensiometer به چه معناست و Tensiometer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tensiometer

(retemosnet به خارجی , ریشه انگلیسی (retemosnet, ترجمه (retemosnet, کلمات شبیه (retemosnet , retemisnet) كشش‌ سنج‌ به لاتین , الت‌ سنجش‌ نيروي‌ به لاتین
دانلود فایل ها