ترجمه Tensive در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سفت‌ شونده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سفت‌ كننده‌ , در فارسی : كشيدني‌ , به فارسی : كشيده‌ شدني‌ , سایر ترجمه ها : وخيم‌

Tensive به چه معناست و Tensive یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tensive

سفت‌ شونده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سفت‌ شونده‌, ترجمه سفت‌ شونده‌, کلمات شبیه سفت‌ شونده‌ , سفت‌ كننده‌ به لاتین , كشيدني‌ به لاتین , كشيده‌ شدني‌ خارجی , وخيم‌ در زبان
دانلود فایل ها