ترجمه Tentacular در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بازوچه‌اي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (ج‌.ش‌.) داراي‌ شاخك‌ حساس‌ , در فارسی : شبيه‌ شاخك‌ حساس‌.

Tentacular به چه معناست و Tentacular یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tentacular

بازوچه‌اي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بازوچه‌اي‌, ترجمه بازوچه‌اي‌, کلمات شبیه بازوچه‌اي‌ , (ج‌.ش‌.) داراي‌ شاخك‌ حساس‌ به لاتین , شبيه‌ شاخك‌ حساس‌. به لاتین
دانلود فایل ها