ترجمه Tergal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) پشتي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ظ‌هري‌.

Tergal به چه معناست و Tergal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tergal

(ج‌.ش‌.) پشتي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) پشتي‌, ترجمه (ج‌.ش‌.) پشتي‌, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) پشتي‌ , ظ‌هري‌. به لاتین
دانلود فایل ها