ترجمه Term در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نيمسال‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سمستر , در فارسی : ثلث‌ تحصيلي‌ , به فارسی : شرايط‌ , سایر ترجمه ها : روابط‌ فصل‌

Term به چه معناست و Term یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Term

نيمسال‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نيمسال‌, ترجمه نيمسال‌, کلمات شبیه نيمسال‌ , سمستر به لاتین , ثلث‌ تحصيلي‌ به لاتین , شرايط‌ خارجی , روابط‌ در زبان , فصل‌انگلیسی
دانلود فایل ها