ترجمه Term در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لفظ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اصط‌لاح‌ , در فارسی : دوره‌ , به فارسی : شرط‌.

Term به چه معناست و Term یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Term

لفظ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لفظ‌, ترجمه لفظ‌, کلمات شبیه لفظ‌ , اصط‌لاح‌ به لاتین , دوره‌ به لاتین , شرط‌. خارجی
دانلود فایل ها