ترجمه Term Paper در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رساله‌ كوتاه‌. می باشد

Term Paper به چه معناست و Term Paper یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Term Paper

رساله‌ كوتاه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی رساله‌ كوتاه‌., ترجمه رساله‌ كوتاه‌., کلمات شبیه رساله‌ كوتاه‌.
دانلود فایل ها