ترجمه Termination در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پايان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پايان‌ يابي‌ , در فارسی : پايان‌ دهي‌.

Termination به چه معناست و Termination یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Termination

پايان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پايان‌, ترجمه پايان‌, کلمات شبیه پايان‌ , پايان‌ يابي‌ به لاتین , پايان‌ دهي‌. به لاتین
دانلود فایل ها