ترجمه Terminus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ايستگاه‌ نهايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پايانه‌.

Terminus به چه معناست و Terminus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Terminus

ايستگاه‌ نهايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ايستگاه‌ نهايي‌, ترجمه ايستگاه‌ نهايي‌, کلمات شبیه ايستگاه‌ نهايي‌ , پايانه‌. به لاتین
دانلود فایل ها