ترجمه Termtime در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دوره‌ تصدي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دوره‌ اجلاسيه‌ دادگاه‌ , در فارسی : دوره‌ تحصيلي‌.

Termtime به چه معناست و Termtime یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Termtime

دوره‌ تصدي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دوره‌ تصدي‌, ترجمه دوره‌ تصدي‌, کلمات شبیه دوره‌ تصدي‌ , دوره‌ اجلاسيه‌ دادگاه‌ به لاتین , دوره‌ تحصيلي‌. به لاتین
دانلود فایل ها