ترجمه Terraqueous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شامل‌ خشكي‌ ودريا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زميني‌ ودريايي‌.

Terraqueous به چه معناست و Terraqueous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Terraqueous

شامل‌ خشكي‌ ودريا به خارجی , ریشه انگلیسی شامل‌ خشكي‌ ودريا, ترجمه شامل‌ خشكي‌ ودريا, کلمات شبیه شامل‌ خشكي‌ ودريا , زميني‌ ودريايي‌. به لاتین
دانلود فایل ها