ترجمه Terrible در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سهمناك‌. می باشد

Terrible به چه معناست و Terrible یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Terrible

سهمناك‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سهمناك‌., ترجمه سهمناك‌., کلمات شبیه سهمناك‌.
دانلود فایل ها