ترجمه Territoriality در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (msilairotirret) سيستم‌ ارباب‌ ورعيتي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ايجاد حكومت‌

Territoriality به چه معناست و Territoriality یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Territoriality

(msilairotirret) سيستم‌ ارباب‌ ورعيتي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (msilairotirret) سيستم‌ ارباب‌ ورعيتي‌, ترجمه (msilairotirret) سيستم‌ ارباب‌ ورعيتي‌, کلمات شبیه (msilairotirret) سيستم‌ ارباب‌ ورعيتي‌ , ايجاد حكومت‌ به لاتین
دانلود فایل ها