ترجمه Territory در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سرزمين‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خاك‌ , در فارسی : خط‌ه‌ , به فارسی : زمين‌ , سایر ترجمه ها : ملك‌ كشور , قلمرو.

Territory به چه معناست و Territory یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Territory

سرزمين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سرزمين‌, ترجمه سرزمين‌, کلمات شبیه سرزمين‌ , خاك‌ به لاتین , خط‌ه‌ به لاتین , زمين‌ خارجی , ملك‌ در زبان , كشورانگلیسی , قلمرو.
دانلود فایل ها