خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =55108 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('55108','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =55108 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Terrtorialize به فارسی

ترجمه Terrtorialize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای محدود بيك‌ ناحيه‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بصورت‌ خط‌ه‌ در اوردن‌ , در فارسی : بنواحي‌

Terrtorialize به چه معناست و Terrtorialize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Terrtorialize

محدود بيك‌ ناحيه‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی محدود بيك‌ ناحيه‌ كردن‌, ترجمه محدود بيك‌ ناحيه‌ كردن‌, کلمات شبیه محدود بيك‌ ناحيه‌ كردن‌ , بصورت‌ خط‌ه‌ در اوردن‌ به لاتین , بنواحي‌ به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: