ترجمه Terrtorialize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای محدود بيك‌ ناحيه‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بصورت‌ خط‌ه‌ در اوردن‌ , در فارسی : بنواحي‌

Terrtorialize به چه معناست و Terrtorialize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Terrtorialize

محدود بيك‌ ناحيه‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی محدود بيك‌ ناحيه‌ كردن‌, ترجمه محدود بيك‌ ناحيه‌ كردن‌, کلمات شبیه محدود بيك‌ ناحيه‌ كردن‌ , بصورت‌ خط‌ه‌ در اوردن‌ به لاتین , بنواحي‌ به لاتین
دانلود فایل ها