ترجمه Test در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ازمون‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ازمودن‌.

Test به چه معناست و Test یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Test

ازمون‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ازمون‌, ترجمه ازمون‌, کلمات شبیه ازمون‌ , ازمودن‌. به لاتین
دانلود فایل ها