ترجمه Test Match در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مسابقه‌ ازمايشي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مسابقات‌ قهرماني‌ كريكت‌ انگليس‌

Test Match به چه معناست و Test Match یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Test Match

مسابقه‌ ازمايشي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مسابقه‌ ازمايشي‌, ترجمه مسابقه‌ ازمايشي‌, کلمات شبیه مسابقه‌ ازمايشي‌ , مسابقات‌ قهرماني‌ كريكت‌ انگليس‌ به لاتین
دانلود فایل ها