ترجمه Testator در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای موصي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وصيت‌ كننده‌ , در فارسی : شاهد , به فارسی : ميراث‌ گذار.

Testator به چه معناست و Testator یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Testator

موصي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی موصي‌, ترجمه موصي‌, کلمات شبیه موصي‌ , وصيت‌ كننده‌ به لاتین , شاهد به لاتین , ميراث‌ گذار. خارجی
دانلود فایل ها