ترجمه Testudinate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مانند كاسه‌ سنگ‌ پشت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گنبد مانند , در فارسی : لاك‌ پشت‌.

Testudinate به چه معناست و Testudinate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Testudinate

مانند كاسه‌ سنگ‌ پشت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مانند كاسه‌ سنگ‌ پشت‌, ترجمه مانند كاسه‌ سنگ‌ پشت‌, کلمات شبیه مانند كاسه‌ سنگ‌ پشت‌ , گنبد مانند به لاتین , لاك‌ پشت‌. به لاتین
دانلود فایل ها