ترجمه Tetanus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كزاز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تشنج‌.

Tetanus به چه معناست و Tetanus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tetanus

كزاز به خارجی , ریشه انگلیسی كزاز, ترجمه كزاز, کلمات شبیه كزاز , تشنج‌. به لاتین
دانلود فایل ها