ترجمه Tetra در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چهاروداراي‌ چهارقسمت‌ واربعه‌. می باشد

Tetra به چه معناست و Tetra یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tetra

چهاروداراي‌ چهارقسمت‌ واربعه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی چهاروداراي‌ چهارقسمت‌ واربعه‌., ترجمه چهاروداراي‌ چهارقسمت‌ واربعه‌., کلمات شبیه چهاروداراي‌ چهارقسمت‌ واربعه‌.
دانلود فایل ها