ترجمه Tetragonal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (هن.) داراي‌ چهار زاويه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چهار كنجي‌.

Tetragonal به چه معناست و Tetragonal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tetragonal

(هن.) داراي‌ چهار زاويه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (هن.) داراي‌ چهار زاويه‌, ترجمه (هن.) داراي‌ چهار زاويه‌, کلمات شبیه (هن.) داراي‌ چهار زاويه‌ , چهار كنجي‌. به لاتین
دانلود فایل ها