ترجمه Tetrahedral در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چهار ضلعي‌. می باشد

Tetrahedral به چه معناست و Tetrahedral یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tetrahedral

چهار ضلعي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی چهار ضلعي‌., ترجمه چهار ضلعي‌., کلمات شبیه چهار ضلعي‌.
دانلود فایل ها