ترجمه Tetralogy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (يونان‌ باستان‌) چهار نمايش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چهار درام‌ يا تراژدي‌.

Tetralogy به چه معناست و Tetralogy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tetralogy

(يونان‌ باستان‌) چهار نمايش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (يونان‌ باستان‌) چهار نمايش‌, ترجمه (يونان‌ باستان‌) چهار نمايش‌, کلمات شبیه (يونان‌ باستان‌) چهار نمايش‌ , چهار درام‌ يا تراژدي‌. به لاتین
دانلود فایل ها