ترجمه Tetraploid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چهارتايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چهارلا , در فارسی : چهارگانه‌.

Tetraploid به چه معناست و Tetraploid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tetraploid

چهارتايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چهارتايي‌, ترجمه چهارتايي‌, کلمات شبیه چهارتايي‌ , چهارلا به لاتین , چهارگانه‌. به لاتین
دانلود فایل ها