ترجمه Tetroxide در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ش‌.) تركيب‌ داراي‌ چهار اتم‌ اكسيژن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تركيب‌ چهار

Tetroxide به چه معناست و Tetroxide یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tetroxide

(ش‌.) تركيب‌ داراي‌ چهار اتم‌ اكسيژن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ش‌.) تركيب‌ داراي‌ چهار اتم‌ اكسيژن‌, ترجمه (ش‌.) تركيب‌ داراي‌ چهار اتم‌ اكسيژن‌, کلمات شبیه (ش‌.) تركيب‌ داراي‌ چهار اتم‌ اكسيژن‌ , تركيب‌ چهار به لاتین
دانلود فایل ها