ترجمه Teutonism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عقيده‌ برتري‌ نژادي‌ المان‌. می باشد

Teutonism به چه معناست و Teutonism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Teutonism

عقيده‌ برتري‌ نژادي‌ المان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی عقيده‌ برتري‌ نژادي‌ المان‌., ترجمه عقيده‌ برتري‌ نژادي‌ المان‌., کلمات شبیه عقيده‌ برتري‌ نژادي‌ المان‌.
دانلود فایل ها