ترجمه Texas در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تكزاس‌. می باشد

Texas به چه معناست و Texas یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Texas

تكزاس‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تكزاس‌., ترجمه تكزاس‌., کلمات شبیه تكزاس‌.
دانلود فایل ها