ترجمه Text در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نص‌ , در فارسی : موضوع‌ , به فارسی : كتاب‌ درسي‌ , سایر ترجمه ها : مفاد.

Text به چه معناست و Text یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Text

متن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی متن‌, ترجمه متن‌, کلمات شبیه متن‌ , نص‌ به لاتین , موضوع‌ به لاتین , كتاب‌ درسي‌ خارجی , مفاد. در زبان
دانلود فایل ها