ترجمه Texture در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بافندگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شالوده‌ , در فارسی : بافته‌ , به فارسی : پارچه‌ منسوج‌ , سایر ترجمه ها : بافت‌

Texture به چه معناست و Texture یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Texture

بافندگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بافندگي‌, ترجمه بافندگي‌, کلمات شبیه بافندگي‌ , شالوده‌ به لاتین , بافته‌ به لاتین , پارچه‌ منسوج‌ خارجی , بافت‌ در زبان
دانلود فایل ها