ترجمه Thaler در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يكنوع‌ سكه‌ بزرگ‌ نقره‌ الماني‌. می باشد

Thaler به چه معناست و Thaler یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thaler

يكنوع‌ سكه‌ بزرگ‌ نقره‌ الماني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی يكنوع‌ سكه‌ بزرگ‌ نقره‌ الماني‌., ترجمه يكنوع‌ سكه‌ بزرگ‌ نقره‌ الماني‌., کلمات شبیه يكنوع‌ سكه‌ بزرگ‌ نقره‌ الماني‌.
دانلود فایل ها