ترجمه Thallium در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ش‌.) تاليوم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عنصر فلزي‌ مشتق‌ از الومينيوم‌ بعلامت‌ IT.

Thallium به چه معناست و Thallium یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thallium

(ش‌.) تاليوم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ش‌.) تاليوم‌, ترجمه (ش‌.) تاليوم‌, کلمات شبیه (ش‌.) تاليوم‌ , عنصر فلزي‌ مشتق‌ از الومينيوم‌ بعلامت‌ IT. به لاتین
دانلود فایل ها