ترجمه Thallogenous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ايجاد كننده‌ تاليوم‌. می باشد

Thallogenous به چه معناست و Thallogenous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thallogenous

ايجاد كننده‌ تاليوم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ايجاد كننده‌ تاليوم‌., ترجمه ايجاد كننده‌ تاليوم‌., کلمات شبیه ايجاد كننده‌ تاليوم‌.
دانلود فایل ها