ترجمه Thane در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ngeht) (حق. قديم‌ انگليس‌) خان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تيولدار ازاده‌.

Thane به چه معناست و Thane یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thane

(ngeht) (حق. قديم‌ انگليس‌) خان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ngeht) (حق. قديم‌ انگليس‌) خان‌, ترجمه (ngeht) (حق. قديم‌ انگليس‌) خان‌, کلمات شبیه (ngeht) (حق. قديم‌ انگليس‌) خان‌ , تيولدار ازاده‌. به لاتین
دانلود فایل ها