ترجمه Thank در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تشكر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سپاس‌ , در فارسی : سپاسگزاري‌ , به فارسی : اظ‌هارتشكر , سایر ترجمه ها : تقدير

Thank به چه معناست و Thank یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thank

تشكر به خارجی , ریشه انگلیسی تشكر, ترجمه تشكر, کلمات شبیه تشكر , سپاس‌ به لاتین , سپاسگزاري‌ به لاتین , اظ‌هارتشكر خارجی , تقدير در زبان
دانلود فایل ها