ترجمه Thatch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كاه‌ اندود كردن‌.

Thatch به چه معناست و Thatch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thatch

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , كاه‌ اندود كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها