ترجمه Thaumaturgy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اعجاز. می باشد

Thaumaturgy به چه معناست و Thaumaturgy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thaumaturgy

اعجاز. به خارجی , ریشه انگلیسی اعجاز., ترجمه اعجاز., کلمات شبیه اعجاز.
دانلود فایل ها