ترجمه The در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حرف‌ تعريف‌ براي‌ چيز يا شخص‌ معيني‌. می باشد

The به چه معناست و The یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به The

حرف‌ تعريف‌ براي‌ چيز يا شخص‌ معيني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی حرف‌ تعريف‌ براي‌ چيز يا شخص‌ معيني‌., ترجمه حرف‌ تعريف‌ براي‌ چيز يا شخص‌ معيني‌., کلمات شبیه حرف‌ تعريف‌ براي‌ چيز يا شخص‌ معيني‌.
دانلود فایل ها