ترجمه Theater در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سخنراني‌. می باشد

Theater به چه معناست و Theater یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Theater

سخنراني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سخنراني‌., ترجمه سخنراني‌., کلمات شبیه سخنراني‌.
دانلود فایل ها