ترجمه Theatre در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (retaeht) تئاتر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تماشاخانه‌ , در فارسی : بازيگر خانه‌ , به فارسی : تالار

Theatre به چه معناست و Theatre یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Theatre

(retaeht) تئاتر به خارجی , ریشه انگلیسی (retaeht) تئاتر, ترجمه (retaeht) تئاتر, کلمات شبیه (retaeht) تئاتر , تماشاخانه‌ به لاتین , بازيگر خانه‌ به لاتین , تالار خارجی
دانلود فایل ها