ترجمه Theatricalism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تماشاخانه‌ گرايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيروي‌ از روش‌ تماشاخانه‌

Theatricalism به چه معناست و Theatricalism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Theatricalism

تماشاخانه‌ گرايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تماشاخانه‌ گرايي‌, ترجمه تماشاخانه‌ گرايي‌, کلمات شبیه تماشاخانه‌ گرايي‌ , پيروي‌ از روش‌ تماشاخانه‌ به لاتین
دانلود فایل ها