ترجمه Thecal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (etaceht) داراي‌ پوشش‌ كپسول‌ دار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غلاف‌ دار.

Thecal به چه معناست و Thecal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thecal

(etaceht) داراي‌ پوشش‌ كپسول‌ دار به خارجی , ریشه انگلیسی (etaceht) داراي‌ پوشش‌ كپسول‌ دار, ترجمه (etaceht) داراي‌ پوشش‌ كپسول‌ دار, کلمات شبیه (etaceht) داراي‌ پوشش‌ كپسول‌ دار , غلاف‌ دار. به لاتین
دانلود فایل ها