ترجمه Thematic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فرهشتي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ريشه‌اي‌ , در فارسی : مربوط‌ بموضوع‌ , به فارسی : موضوعي‌ , سایر ترجمه ها : مط‌لبي‌

Thematic به چه معناست و Thematic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thematic

فرهشتي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فرهشتي‌, ترجمه فرهشتي‌, کلمات شبیه فرهشتي‌ , ريشه‌اي‌ به لاتین , مربوط‌ بموضوع‌ به لاتین , موضوعي‌ خارجی , مط‌لبي‌ در زبان
دانلود فایل ها