ترجمه Thenceforward در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای از ان‌ پس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : از انجا ببعد , در فارسی : از ان‌ وقت‌.

Thenceforward به چه معناست و Thenceforward یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thenceforward

از ان‌ پس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی از ان‌ پس‌, ترجمه از ان‌ پس‌, کلمات شبیه از ان‌ پس‌ , از انجا ببعد به لاتین , از ان‌ وقت‌. به لاتین
دانلود فایل ها