ترجمه Theocratic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مربوط‌ بحكومت‌ خدايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مربوط‌ به‌ خدا سالاري‌.

Theocratic به چه معناست و Theocratic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Theocratic

مربوط‌ بحكومت‌ خدايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مربوط‌ بحكومت‌ خدايي‌, ترجمه مربوط‌ بحكومت‌ خدايي‌, کلمات شبیه مربوط‌ بحكومت‌ خدايي‌ , مربوط‌ به‌ خدا سالاري‌. به لاتین
دانلود فایل ها