ترجمه Theorization در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نگرشگري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تحقيقات‌ نظ‌ري‌ , در فارسی : استدلال‌ نظ‌ري‌.

Theorization به چه معناست و Theorization یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Theorization

نگرشگري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نگرشگري‌, ترجمه نگرشگري‌, کلمات شبیه نگرشگري‌ , تحقيقات‌ نظ‌ري‌ به لاتین , استدلال‌ نظ‌ري‌. به لاتین
دانلود فایل ها