ترجمه Theorizer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نگرشگر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تئوري‌ باف‌.

Theorizer به چه معناست و Theorizer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Theorizer

نگرشگر به خارجی , ریشه انگلیسی نگرشگر, ترجمه نگرشگر, کلمات شبیه نگرشگر , تئوري‌ باف‌. به لاتین
دانلود فایل ها